12.01.2017. Gulbenes Mūzikas skolas pašnovērtējuma ziņojums ir saskaņots ar Gulbenes novada domes priekšsēdētāju Andri Apinīti.

Skatīt pašnovērtējuma ziņojumu