Druvienas pamatskola ir sagatavojusi skolas pašvērtējuma ziņojumu, kurā dots skolas vides raksturojums, uzskaitīts paveiktais, piemēram, laika posmā no 2011. līdz 2016. gadam skola ir iesaistījusies vairāk nekā 20 projektu realizācijā, piesaistot papildu finansējumu, kā arī minēti turpmākie uzdevumi.

Skatīt Druvienas pamatskolas pašvērtējuma ziņojumu