Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas  pašvērtējuma ziņojums.