Gulbenes Mūzikas skola ir sagatavojusi skolas pašvērtējuma ziņojumu. Skatīt Gulbenes Mūzikas skolas pašnovērtējuma ziņojumu