Rankas pirmsskolas izglītības iestādes "Ābelīte" pašnovērtējuma ziņojums