Saistošie noteikumi "Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā" apstiprināti Gulbenes novada domes 2009. gada 24. septembra sēdē (prot. Nr.11, 1.§), pēdējie grozījumi 2016.gada 29.septembra sēdē (protokols Nr.13, 40.§).

Skatīt aktuālo redakciju...