Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" nolikums

Saistošie noteikumi Nr. 20 "Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" nolikums", apstiprināti 2011.gada 29.decembra Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 18, 42.§). Skatīt...
Saistošie noteikumi Nr. 2 "Grozījumi Gulbenes novada 2011.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.20 „Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" nolikums”", apstiprināti 2014.gada 23.janvāra Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 2, 28.§). Skatīt...
2014.gada 27.februāra Gulbenes novada domes lēmums "Par Gulbenes novada domes 2014.gada 23.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 „Grozījumi Gulbenes novada 2011.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.20 „Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” nolikums” redakcionālo precizēšanu". Skatīt...
Saistošie noteikumi Nr. 8 "Grozījumi Gulbenes novada 2011.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.20 „Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" nolikums”", apstiprināti 2015.gada 26.marta Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 6, 13.§). Skatīt...
Saistošie noteikumi Nr. 33 "Grozījumi Gulbenes novada 2011.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.20 „Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" nolikums”", apstiprināti 2015.gada 23.decembra Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 27, 18.§). Skatīt...
Saistošie noteikumi Nr. 1 "Grozījumi Gulbenes novada domes 2011.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.20 “Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” nolikums”", apstiprināti 2017.gada 26.janvāra Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 1, 9.§). Skatīt...
Saistošie noteikumi Nr. 7 "Grozījums Gulbenes novada 2011.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.20 „Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" nolikums”, apstiprināti 2018.gada 26.aprīļa Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 7, 49.§). Skatīt...
  Aktuālā redakcija