Drukāt

Par atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu

Saistošie noteikumi Nr. 19 "Par atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu", apstiprināti 2016.gada 29.septembra Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 13, 22.§). Skatīt...