Par koku ciršanu ārpus meža Gulbenes novadā

Saistošie noteikumi Nr. 26 "Par koku ciršanu ārpus meža Gulbenes novadā", apstiprināti 2016.gada 27.oktobra Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 14, 40.§). Skatīt...