Par koku ciršanu ārpus meža Gulbenes novadā

Saistošie noteikumi Nr. 26 "Par koku ciršanu ārpus meža Gulbenes novadā", apstiprināti 2016.gada 27.oktobra Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 14, 40.§). Skatīt...
Saistošie noteikumi Nr. 30 "Grozījumi Gulbenes novada domes 2016.gada 27.oktobra saistošajos noteikumos Nr.26 “Par koku ciršanu ārpus meža Gulbenes novadā”", apstiprināti 2019.gada 28.novembra Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 18, 35.§). Skatīt...
  Aktuālā redakcija