Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai

Saistošie noteikumi Nr. 29 "Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai", apstiprināti 2016.gada 29.decembra Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 17, 32.§). Skatīt...