Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu

Saistošie noteikumi Nr. 27 "Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu", apstiprināti 2013.gada 19.decembra Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 19, 13.§). Skatīt...
Saistošie noteikumi Nr. 22 "Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.27 „Par interešu un pieaugušo izglītības programmu licencēšanu”", apstiprināti 2014.gada 30.oktobra Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 22, 6.§). Skatīt...
Saistošie noteikumi Nr. 24 "Grozījums Gulbenes novada domes 2013.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.27 “Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu”", apstiprināti 2016.gada 27.oktobra Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 14, 11.§). Skatīt...

Saistošie noteikumi Nr.15 "Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.27 “Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu”" apstiprināti 2018.gada 25.oktobra Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 22, 8.§).

Skatīt...
  Aktuālā redakcija