Saistošie noteikumi "Gulbenes novada pašvaldības nolikums", to grozījumi un aktuālā redakcija

Saistošie noteikumi Nr. 25 "Gulbenes novada pašvaldības nolikums", apstiprināti 2013.gada 31.oktobra Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 17, 7.§)

Skatīt...

131031strukt.pdf

Saistošie noteikumi Nr. 29 "Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”", apstiprināti 2013.gada 19.decembra Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 19, 36.§)

Skatīt...

131219strukt.pdf

Saistošie noteikumi Nr. 24 "Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”", apstiprināti 2014.gada 27.novembra Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 23, 26.§) Skatīt...
Saistošie noteikumi Nr. 26 "Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”", apstiprināti 2014.gada 29.decembra Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 25, 3.§) Skatīt...
Saistošie noteikumi Nr. 3 "Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”", apstiprināti 2015.gada 29.janvāra Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 1, 28.§) Skatīt...
Saistošie noteikumi Nr. 9 "Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”", apstiprināti 2015.gada 26.marta Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 6, 29.§) Skatīt...
Saistošie noteikumi Nr. 17 "Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”", apstiprināti 2015.gada 30.aprīļa Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 11, 54.§) Skatīt...
Saistošie noteikumi Nr. 19 "Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”", apstiprināti 2015.gada 28.maija Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 13, 20.§) Skatīt...
Saistošie noteikumi Nr. 27 "Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”", apstiprināti 2015.gada 27.augusta Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 18, 25.§) Skatīt...
Saistošie noteikumi Nr. 30 "Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”", apstiprināti 2015.gada 8.oktobra Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 23, 10.§) Skatīt...
Saistošie noteikumi Nr. 2 "Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”", apstiprināti 2017.gada 26.janvāra Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 1, 40.§)

Skatīt...

170525strukt.pdf

Saistošie noteikumi Nr. 3 "Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”", apstiprināti 2017.gada 9.februāra Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 2, 2.§) Skatīt...
Saistošie noteikumi Nr. 7 "Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”", apstiprināti 2017.gada 25.maija Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 6, 55.§)

Skatīt...

170525strukt.pdf

Saistošie noteikumi Nr. 8 "Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”", apstiprināti 2017.gada 27.jūlija Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 10, 46.§) Skatīt...
Saistošie noteikumi Nr. 11 "Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”", apstiprināti 2017.gada 26.oktobra Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 14, 28.§) Skatīt...
Saistošie noteikumi Nr. 6 "Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”, apstiprināti 2018.gada 26.aprīļa Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 7, 33.§) Skatīt...

Saistošie noteikumi Nr. 18 "Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”, apstiprināti 2018.gada 29.novembra Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 24, 41.§)

Skatīt...
 

Aktuālā redakcija...