APSTIPRINĀTI Gulbenes novada domes 2018. gada 26.jūlija sēdē (prot. Nr.15, 23.§)

GROZĪJUMI

Gulbenes novada domes 2018. gada 30.augusta sēdē (prot. Nr.19, 50.§)

Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” pakalpojumu cenrādis

Izdoti saskaņā ar likuma Publisko aģentūru likuma 17.panta otro un ceturto daļu.

1. Saistošie noteikumi nosaka Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” maksas pakalpojuma cenrādi.

2. Gulbenes novada pašvaldības aģentūra “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” maksas pakalpojumus sniedz saskaņā ar cenrādi (pielikums).

3. Atzīt par spēku zaudējušiem Gulbenes novada domes 2017.gada 29.novembra saistošos noteikumus Nr.13 “Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centra” maksas pakalpojumu cenrādis”.

Nr.

p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN

(euro)

PVN

(euro)

Cena ar PVN (euro)

1.

Vides reklāma

1.1.

Baneru vai roll up stendu izvietošana aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” rīkotajos pasākumos

gab.

6,61

1,39

8,00

1.2.

Suvenīru uzcenojums, kurus tirgo aģentūra “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs”

gab.

10%-100%

 

10%-100%

2.

Dalības maksa aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” rīkotajos pasākumos

2.1.

Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem

Par 1 vietu

12,40

2,60

15,00

2.2.

Par vietu bez produkcijas realizācijas (prezentācijas, degustācija)

Par 1 vietu

8,26

1,74

10,00

3.

Baneru izvietošana tūrisma portālā

1 mēnesis

12,40

2,60

15,00

4.

Reklāmas izvietošana uz elektrovilcieniņa (elektromobiļa)

4.1.

1,08 m

1 mēnesis

13,22

2,78

16,00

4.2.

2,82 m

1 mēnesis

18,18

3,82

22,00

4.3.

3,95 m

1 mēnesis

21,49

4,51

26,00

5.

Ekskursijas maršruta plānošana, sastādīšana

1 darba stunda

4,46

0,94

5,40

6.

Ekskursija pa Gulbenes pilsētu, novadu (no 1 līdz 1,5 stundai gida pavadībā)

6.1.

Pieaugušajiem – vienai personai

1 -1,5 stunda

2,07

0,43

2,50

6.2.

Skolēniem, pensionāriem un personām ar invaliditāti – vienai personai

1 -1,5 stunda

1,24

0,26

1,50

7.

Dalības maksa aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” organizētajās ekskursijās

7.1.

Pieaugušajiem

1 persona

4,96

1,04

6,00

7.2.

Skolēniem

1 persona

2,48

0,52

3,00

8.

Dalības maksa aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” organizētajos un finansētajos kursos, apmācībās

8.1.

Viena diena

1 persona

9,92

2,08

12,00

9.

Dalības maksa aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” rīkotajiem ekskursiju vadītāju – gidu kursiem

1 persona

12,40

2,60

15,00

10.

Maksa par braucienu ar elektrovilcieniņu (elektromobili) Gulbenes pilsētā

10.1

Pieaugušajiem

1 persona

2,89

0,61

3,50

10.2

Bērniem – 4-6 g. v., skolēniem, pensionāriem, “Gulbenes kartes” īpašniekiem un personām ar invaliditāti

1 persona

2,23

0,47

2,70

11.

Dalības maksa aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” rīkotajos tematiskajos pasākumos

11.1

Pieaugušajiem

1 persona

4,13

0,87

5,00

11.2.

Skolēniem, pensionāriem, personām ar invaliditāti un “Gulbenes kartes” īpašniekiem

1 persona

2,48

0,52

3,00

12.

Ieejas biļešu maksa izglītojošā un interaktīvajā centrā “Dzelzceļš un Tvaiks”

12.1

Pieaugušajiem

1 persona

5,37

1,13

6,50

12.2.

Skolēniem, studentiem, pensionāriem un personām ar invaliditāti

1 persona

4,13

0,87

5,00

12.3.

Ģimenes biļete (2 pieaugušie un 1 bērns vai 2 pieaugušie un 2 bērni)

1 komplekts

10,74

2,26

13,00

12.4. Pirmsskolas vecuma bērni (no 3 līdz 6 gadu vecumam) 1 persona 2,07 0,43 2,50