Apstiprināti 2020.gada 19.marta sēdē (protokols Nr.6, 34.§)
saistošie noteikumi Nr.9

GROZĪJUMI

2020.gada 30.jūlija sēdē (protokols Nr.14, 157.p.)

Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” maksas pakalpojumu cenrādis

1. Saistošie noteikumi nosaka Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” maksas pakalpojuma cenrādi.

2. Gulbenes novada pašvaldības aģentūra “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” maksas pakalpojumus sniedz saskaņā ar cenrādi (pielikums).

3. Atzīt par spēku zaudējušiem Gulbenes novada domes 2019.gada 30.maija saistošos noteikumus Nr.14 “Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centra” maksas pakalpojumu cenrādis”.

Pielikums Gulbenes novada domes
2020.gada 19.marta saistošajiem noteikumiem Nr.9

Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.

p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN

(euro)

PVN

(euro)

Cena ar PVN

(euro)

1.

Vides reklāma

1.1.

Baneru vai roll up stendu izvietošana aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” rīkotajos pasākumos

gab.

6,61

1,39

8,00

1.2.

Suvenīru uzcenojums, kurus tirgo aģentūra “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs”

gab.

10%-100%

 

10%-100%

2.

Dalības maksa aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” rīkotajos pasākumos

2.1.

Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem

Par 1 vietu

12,40

2,60

15,00

2.2.

Par vietu bez produkcijas realizācijas (prezentācijas, degustācija)

Par 1 vietu

8,26

1,74

10,00

3.

Baneru izvietošana tūrisma portālā

1 mēnesis

12,40

2,60

15,00

4.

Reklāmas izvietošana uz elektrovilcieniņa (elektromobiļa)

4.1.

1,08 m

1 mēnesis

13,22

2,78

16,00

4.2.

2,82 m

1 mēnesis

18,18

3,82

22,00

4.3.

3,95 m

1 mēnesis

21,49

4,51

26,00

5.

Ekskursijas maršruta plānošana, sastādīšana ārpus Gulbenes novada teritorijas

1 stunda

4,46

0,94

5,40

6.

Ekskursijas Gulbenes pilsētā un novadā (no 1 līdz 1,5 stundai gida pavadībā) personu grupām:

6.1.

Pieaugušo personu grupai līdz 10 personām

1 -1,5 stunda

20,66

4.34

25,00

6.2.

Pieaugušo personu grupai vairāk par 10 personām

1 persona

2,07

0.43

2,50

6.3.

Skolēniem, pensionāriem un personām ar invaliditāti grupai līdz 10 personām

1 -1,5 stunda

12,40

2,60

15,00

6.4.

Skolēniem, pensionāriem un personām ar invaliditāti grupai vairāk par 10 personām

1 persona

1,24

0,26

1,50

7.

Aģentūra organizē ekskursijas, kursus, seminārus un tematiskos pasākumus, kuru dalības maksu nosaka aģentūras direktors, ņemot vērā nepieciešamo finanšu ieguldījumu pasākuma organizēšanā

8.

Maksa par braucienu ar elektrovilcieniņu (elektromobili) Gulbenes pilsētā:

8.1.

Pieaugušajiem

1 persona

2,89

0,61

3,50

8.2.

Bērniem – 4-6 g. v., skolēniem, pensionāriem, un personām ar invaliditāti

1 persona

2,23

0,47

2,70

9.

Ieejas biļešu maksa izglītojošā un interaktīvajā centrā “Dzelzceļš un Tvaiks”:

9.1.

Pieaugušajiem

1 persona

5,37

1,13

6,50

9.2.

Skolēniem, studentiem, pensionāriem un personām ar invaliditāti

1 persona

4,13

0,87

5,00

9.3.

Ģimenes biļete

1 komplekts

10,74

2,26

13,00

9.4.

Pirmsskolas vecuma bērni (no 3 līdz 6 gadu vecumam)

1 persona

2,07

0,43

2,50

9.5.

Ieejas biļete un viena tematiskā nodarbība skolēnam grupā no 7 līdz 20 personām

1 persona

5,37

1,13

6,50

9.6.

Ieejas maksa izlaušanās istabas spēlē “Perons 13”

(līdz 5 personām)

1 pakalpojums

20,66 4,34 25,00

10.

Maksa par elektrovelosipēdu nomu:

10.1.

1 stunda

1 persona

3,31

0,69

4,00

10.2.

2 stundas

1 persona

5,79

1,21

7,00

10.3.

Par katru nākamo stundu

1 persona

1,65

0,35

2,00

11.

Ieejas biļešu maksa Stāmerienas pilī:

11.1.

Pieaugušajiem

1 persona

2,48

0,52

3,00

11.2

Skolēniem, pensionāriem, studentiem un personām ar III grupas invaliditāti

1 persona

1,65

0,35

2,00

11.3.

Ģimenes biļete

1 komplekts

5,70

1,20

6,90

11.4.

Atbrīvoti no cenrāža 11.1. un 11.2. apakšpunktā minētajiem maksas pakalpojumiem ir personas līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, personas ar I un II grupas invaliditāti (uzrādot invaliditātes apliecību) un viena persona, kas pavada personu ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam vai personu ar I grupas invaliditāti

12.

Telpu, inventāra noma un teritorijas izmantošana Stāmerienas pils kompleksā:

12.1.

1.stāva kreisā spārna telpu grupas noma 3 stundas

1 komplekts

123,97

26,03

150,00

12.2.

1.stāva kreisā spārna telpu grupas noma par katru nākamo stundu

1 stunda

33,06

6,94

40,00

12.3.

1.stāva kreisā spārna telpu grupas noma 3 stundas laikā no plkst.22:00 – plkst.6:00

1 komplekts

247,94

52,06

300,00

12.4.

1.stāva kreisā spārna telpu grupas noma par katru nākamo stundu laikā no plkst.22:00 – plkst.6:00

1 stunda

66,12

13,88

80,00

12.5.

Stāmerienas pils teritorijas noma pasākumiem 3 stundas

1 komplekts

82,65

17,35

100,00

12.6.

Stāmerienas pils teritorijas noma pasākumiem par katru nākamo stundu

1 stunda

33,06

6,94

40,00

12.7.

Stāmerienas pils teritorijas noma pasākumiem 3 stundas laikā no plkst.22:00 – plkst.6:00

1 komplekts

165,29

34,71

200,00

12.8.

Stāmerienas pils teritorijas noma pasākumiem par katru nākamo stundu laikā no plkst.22:00 – plkst.6:00

1 stunda

66,12

13,88

80,00

12.9.

2.stāva telpas pie balkona noma

1 stunda

20,67

4,33

25,00

12.10.

2.stāva telpas pie balkona noma laikā no plkst.22:00 – plkst.6:00

1 stunda

41,33

8,67

50,00

12.11.

Piknika vieta ar sagatavotu malku

1 stunda

16,53

3,47

20,00

12.12.

Foto sesija ar individuālo fotogrāfu iekštelpās

1 stunda

33,06

6,94

40,00

12.13.

Krēslu pārvalks

1 gabals

1,32

0,28

1,60

12.14.

Galdauts

1 gabals

1,32

0,28

1,60

12.15.

Noteikta EUR 50,00 atlaide cenrāža 12.1., 12.3., 12.5. un 12.7. apakšpunktā minētajam pakalpojumam laulību reģistrācijas gadījumos personām, kuras ir deklarējušas dzīvesvietu Gulbenes novada administratīvajā teritorijā