Gulbenes novada dome 2021.gada 27.maijā pieņēma saistošos noteikumus Nr. 11 "Grozījums Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”. Pieejami šeit