Saistošie noteikumi "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Gulbenes novadā", to grozījumi un aktuālā redakcija

Saistošie noteikumi Nr. 12 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Gulbenes novadā", apstiprināti 2016. gada 26. maija Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 8, 26.§) Skatīt...

Saistošie noteikumi Nr. 12 "Grozījumi Gulbenes novada domes 2016.gada 26.maija saistošajos noteikumos Nr.12 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu”", apstiprināti 2017. gada 26. oktobra Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 14, 29.§)

Spēkā no 01.01.2018.

Skatīt...