Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem

Saistošie noteikumi Nr. 17 "Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem", apstiprināti 2016.gada 28.jūlija Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 11, 7.§). Skatīt...
Saistošie noteikumi Nr. 22 "Grozījumi Gulbenes novada domes 2016.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17 „Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem”", apstiprināti 2016.gada 28.jūlija Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 13, 41.§). Skatīt...
  Aktuālā redakcija