Par veselības aprūpes pabalstu Gulbenes novadā

   

Saistošie noteikumi Nr. 30 "Par veselības aprūpes pabalstu Gulbenes novadā", apstiprināti 2012.gada 27.decembra Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 19, 64.§).

Skatīt...

Saistošie noteikumi Nr. 7 "Grozījumi Gulbenes novada 2012.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.19 „Par veselības aprūpes pabalstu Gulbenes novadā”", apstiprināti 2013.gada 25.aprīļa Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 5, 8.§).

Skatīt...
Saistošie noteikumi Nr. 23 "Grozījumi Gulbenes novada 2012.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.30 „Par veselības aprūpes pabalstu Gulbenes novadā”", apstiprināti 2013.gada 24.oktobra Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 16, 32.§). Skatīt...

Saistošie noteikumi Nr. 4 "Grozījumi Gulbenes novada 2012.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.30 „Par veselības aprūpes pabalstu Gulbenes novadā”", apstiprināti 2014.gada 27.februāra Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 3, 8.§).

Skatīt...

Saistošie noteikumi Nr. 23 "Grozījumi Gulbenes novada domes 2012.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.30 „Par veselības aprūpes pabalstu Gulbenes novadā”", apstiprināti 2016.gada 27.oktobra Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 14, 6.§).

Skatīt...

Saistošie noteikumi Nr. 2 "Grozījumi Gulbenes novada domes 2012.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.30 „Par veselības aprūpes pabalstu Gulbenes novadā”", apstiprināti 2018.gada 22.februāra Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 3, 7.§).

Skatīt...
Saistošie noteikumi Nr.17 "Grozījumi Gulbenes novada domes 2012.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.30 „Par veselības aprūpes pabalstu Gulbenes novadā”", apstiprināti 2018.gada 28.novembra Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 24, 8.§). Skatīt...
  Aktuālā redakcija