Par Gulbenes novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to saņemšanas kārtību

Saistošie noteikumi Nr. 27 "Par Gulbenes novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to saņemšanas kārtību", apstiprināti 2016.gada 29.decembra Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 17, 7.§).

Skatīt...

Saistošie noteikumi Nr. 9 "Grozījumi Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.27 “Par Gulbenes novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to saņemšanas kārtību”", apstiprināti 2017.gada 28.septembra Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 13, 6.§).

Skatīt...
Saistošie noteikumi Nr. 15 "Grozījumi Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.27 “Par Gulbenes novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to saņemšanas kārtību”", apstiprināti 2019.gada 27.jūnija Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 9, 5.§), precizēti 2019.gada 28.augusta Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 14, 7.§) Skatīt...
  Aktuālā redakcija...