Gulbenes novada dome 2020.gada 30.decembrī pieņēma saistošos noteikumus Nr.31 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa noteikšanu”. Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties ŠEIT.