Gulbenes novada dome 2021.gada 29.aprīlī pieņēma saistošos noteikumus Nr. 8 "Par sociālā pakalpojuma “Aprūpe mājās” nodrošināšanu Gulbenes novadā". Pieejami šeit