11.08.2017. Gulbenes novada dome noslēgusi līgumu ar SIA “Gulbenes nami” par siltumapgādes organizēšanu Stradu pagasta Stāķu un Šķieneru ciema administratīvajā teritorijā. Līgums ir spēkā līdz 30.07.2027.

Skatīt līgumu…