31.08.2018. Gulbenes novada pašvaldība noslēgusi deleģēšanas līgumu ar SIA “Gulbenes autobuss” par Gulbenes novada izglītojamo pārvadājumu veikšanu. Līgums stājas spēkā 01.09.2018. un ir noslēgts uz noteiktu laiku līdz 31.08.2019.

Skatīt līgumu…