Deleģēšanas līgums ar SIA "Gulbenes autobuss"

Vienošanās par grozījumiem deleģēšanas līgumā ŠEIT