Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus atklātā konkursā „Gulbenes novada valsts ģimnāzijas telpu vienkāršotās atjaunošanas būvuzraudzība” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/59/ERAF.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 03.10.2018. plkst.10.00

Nolikums ar pielikumiem

Pielikums_9_Būvniecības ieceres dokumenti

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada pašvaldības iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegto piedāvājumu atklātā konkursā “Gulbenes novada valsts ģimnāzijas telpu vienkāršotās atjaunošanas būvuzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/59/ERAF, 2018.gada 11.oktobrī ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Firma L4”, reģ. Nr. 40003236001, ar piedāvāto līgumcenu bez PVN 18900,00 EUR.

Zinojums_GND_2018_59