Gulbenes novada pamatizglītības iestādes

N.p.k. Iestāde, adrese Saziņai Vadītājs
1.

Galgauskas pamatskola

"Galgauskas pamatskola", Galgauska, Galgauskas pagasts
Gulbenes novads
LV4428

 

64472141
64472142

www.galgauskasskola.lv

Iveta Dzene

64472141
26197649

2.

Gulbenes sākumskola

Skolas iela 12
Gulbene
Gulbenes novads LV4401

64473302 - lietvedība
64473401 - mācību pārziņi

www.gulbenesskola.lv

Aivars Mednis

64473278
29461251

3.

Gulbīša pamatskola

"Gulbīša pamatskola", Gulbītis, Jaungulbenes pagasts
Gulbenes novads LV4420

 

64471780 - skolotāju istaba
64471781 - sākumskolas klašu skolotāju istaba

www.gulbisaskola.lv

 

Sarmīte Puriņa

64471779
26516621

4.

Kr.Valdemāra sākumskola

"Kr.Valdemāra sākumskola", Pilskalns
Beļavas pagasts
Gulbenes novads
LV4409

 

64400858

www.valdemaraskola.lv

Jana Solovjova

64400858

5.

Rankas pamatskola

"Rankas AVS", Ranka,
Rankas pagasts
Gulbenes novads
LV-4416

 

www.rankasskola.lv

Laima Braše
26147716

6.

Stāķu pamatskola

"Stāķi -7"
Stāķi
Stradu pagasts
Gulbenes novads LV-4417

 

64497253
64497583

www.stakuskola.lv

Diāna Šķēla

64497253
26302611

7.

Stāmerienas pamatskola 

"Stāmerienas pamatskola", Vecstāmeriena,
Stāmerienas pagasts
Gulbenes novads
LV-4406

 

64472087
64472088

www.stamerienasskola.lv

Kristīne Slica

64472088

8.

Sveķu internātpamatskola

"Aduliena",
Jaungulbenes pagasts
Gulbenes novads, LV4420

 

64430434
64430415

www.svekuspecialaskola.lv

Aigars Lasis

64430434
29492995

9.

Tirzas pamatskola

"Tirzas pamatskola", Tirza,
Tirzas pagasts
Gulbenes novads LV-4424

 

64473934

www.tirzasskola.lv

Svetlana Ziepniece

26954827

,