Gulbenes novada pamatizglītības iestādes

N.p.k. Iestāde, adrese Saziņai Vadītājs
1.

Gulbīša pamatskola

"Gulbīša pamatskola", Gulbītis, Jaungulbenes pagasts
Gulbenes novads LV4420

 

64471780 - skolotāju istaba
64471781 - sākumskolas klašu skolotāju istaba

www.gulbisaskola.lv

 

Sarmīte Puriņa

64471779
26516621

2.

Rankas pamatskola

"Rankas AVS", Ranka,
Rankas pagasts
Gulbenes novads
LV-4416

 

www.rankasskola.lv

Laima Braše
26147716

3.

Stāķu pamatskola

"Stāķi -7"
Stāķi
Stradu pagasts
Gulbenes novads LV-4417

 

64497253
64497583

www.stakuskola.lv

Diāna Šķēla

64497253
26302611

4.

Sveķu pamatskola

"Aduliena",
Jaungulbenes pagasts
Gulbenes novads, LV4420

 

64430434
64430415

www.svekuspecialaskola.lv

Aigars Lasis

64430434
29492995

5.

Tirzas pamatskola

"Tirzas pamatskola", Tirza,
Tirzas pagasts
Gulbenes novads LV-4424

 

64473934

www.tirzasskola.lv

Svetlana Ziepniece

26954827

,