Alpīnistu kāpšanas siena

 

Plānotie pasākumi

Pašvaldības lēmumi sporta jomā

Ziņu raksti par aktivitātēm sporta jomā

 

Kontaktiem:

Gulbenes sporta centrs

Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skola

Sporta darba organizatori novadā

 

Maksas pakalpojumi sporta zālēs:

Sporta zāļu, vingrošanas centru un stadionu maksas pakalpojumi pagastos

Gulbenes sporta centra maksas pakalpojumi

 

Informācija valsts sporta bāzu reģistrā par sporta infrastruktūru Gulbenes novadā

Sporta bāzu reģistrs ir valsts informācijas sistēma, kurā reģistrē valstī esošās sporta bāzes un nacionālās sporta bāzes.

Sporta bāzu reģistrā iekļaujamās informācijas saturu un tās aktualizēšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumi Nr.76 „Noteikumi par sporta bāzu reģistrā iekļaujamās informācijas saturu un aktualizēšanas kārtību”. Reģistra turētājs un pārzinis ir Izglītības un zinātnes ministrija.

Informāciju par Gulbenes novadu aktualizē Gulbenes sporta centrs.