Izglītības darba pasākumi 2019./2020. mācību gadā

Datums

Pasākums

Vieta

SEPTEMBRIS

9.09.-15.09.

Eseju konkurss 10.-12.kla.su skolēniem – vide, klimata pārmaiņas (projekta “ActNow”ietvaros)

Gulbenes novada valsts ģimnāzija

20.09.

Kross/Olimpiskā diena

Lejasciems

OKTOBRIS

02.10.

Futbols A,B,C gr.

Gulbene

14.10.-18.10.

Karjeras nedēļa ”Nākotnes profesijas“

Gulbenes novada izglītības iestādes

23.10

Projekta “Effective learning” noslēguma pasākums

Laboratorija Nr.2 „Radoši. Efektīvi. Ambiciozi”

Gulbenes kultūras centrs

24.10.

Nodarbība - praktikums "Darbs ar Globālās izglītības materiālu krājumu"

Gulbenes novada bibliotēka

29.10.

Angļu valodas olimpiāde novadā 10.-12.kl. skolēniem

Gulbenes novada valsts ģimnāzija

NOVEMBRIS

08.11.

Vidzemes Augstienes stāstnieku konkursa “Teci, teci, valodiņa” pusfināls

Rankas pamatskola

11.11-24.11.

Starptautisks loģiskās un algoritmiskās domāšanas konkurss 5.-12.klašu skolēniem “Bebras” 1.kārta

Gulbenes novada izglītības iestādes (tiešsaistē)

14.11.

Vācu valodas olimpiādes novada posms 10.-12.kl. skolēniem

Gulbenes novada valsts ģimnāzija

26.11.

Krievu valodas olimpiādes novada posms 9.-12.kl. skolēniem

Gulbenes novada valsts ģimnāzija

22.11.

Starptautiskais Rudens kameransambļu festivāls

Gulbenes kultūras centrs

26.11.

5.- 9. un 5.-12.klašu koru kopmēģinājums

Gulbenes kultūras centrs

 

Datums

Pasākums

Vieta

27.11.

Basketbols A,B,C, D gr.

Gulbenes BJSS, Gulbenes Sporta centrs

28.11.

Bioloģijas olimpiādes novada posms 9.-12.kl. skolēniem

Gulbenes novada izglītības iestādes (tiešsaistē)

DECEMBRIS

06.12.

Gulbenes novada izglītības iestāžu pedagogu pasākums

Gulbenes kultūras centrs

11.12.

Tautas bumba E gr.

Gulbenes BJSS

13.12.

Skolēnu tautas deju kolektīvu koncerts - Sadancis

Lizuma kultūras nams

13.12.

Vēstures olimpiādes novada posms 9.un 10.-12.kl. skolēniem

Gulbenes novada izglītības iestādes (tiešsaistē)

JANVĀRIS

13.01.

Latviešu valodas un literatūras olimpiādes novada posms 8.-9.kl. skolēniem

Gulbenes novada valsts ģimnāzija

14.01.

Novada olimpiādes informātikā (programmēšanā) 8.-12.kl. skolēniem

Gulbenes novada izglītības iestādes (tiešsaistē)

17.01.

Fizikas olimpiādes novada posms 9.-12.kl. skolēniem

Gulbenes novada izglītības iestādes (tiešsaistē)

24.01.

Skolēnu tautas deju kolektīvu koncerts - Sadancis

Gulbenes kultūras centrs

27.01.

Latviešu valodas un literatūras olimpiādes novada posms 11.-12.kl. skolēniem

Gulbenes novada skolas (tiešsaistē)

29.01.

Stafetes “Drošie un veiklie” E gr.

Tirzas pamatskola

29.01.

Ekonomikas olimpiādes novada posms 10.-12.kl. skolēniem

Gulbenes novada izglītības iestādes (tiešsaistē)

Datums

Pasākums

Vieta

31.01.

Matemātikas olimpiādes novada posms 9.-12.kl. skolēniem

Gulbenes novada valsts ģimnāzija

FEBRUĀRIS

TIKS PRECIZĒTS

Ģeogrāfijas komandu olimpiāde 8.klašu skolēniem

Gulbenes novada valsts ģimnāzija

04.02.

Ķīmijas olimpiādes novada posms 9.-12.kl. skolēniem

Gulbenes novada izglītības iestādes (tiešsaistē)

05.02. Sākumskolas skolas skolotāju seminārs "Efektīva mācīšanas stunda" Lizuma vidusska

11.02.

5.- 9.un 5.12. klašu koru kopmēģinājums

Gulbenes kultūras centrs

12.02.

Distanču slēpošana A,B, C,D, E gr.

Gulbenes Sporta centra distanču slēpošanas un biatlona trase

13.02.

Ģeogrāfijas olimpiādes novada posms 10.-12.kl. skolēniem

Gulbenes novada izglītības iestādes (tiešsaistē)

14.02.

Valsts olimpiādes 2.posms matemātikā (Novada olimpiāde) 5.-8.klašu skolēniem

Gulbenes novada valsts ģimnāzija

18.02.

22.02.

Vokāli instrumentālo ansambļu, popgrupu festivāls- konkurss “No baroka līdz rokam”

Valmiera

Cesvaine

21.02.

Novada skolēnu skatuves runas konkurss

Gulbenes novada jauniešu centrs “Bāze”

25.02.

Vokālās mūzikas konkurss „Balsis” 1.kārta

Gulbenes kultūras centra spoguļzāle

27.02.

Skolēnu tautas deju kolektīvu koncerts – Sadancis (vietējā skate)

Gulbenes kultūras centrs

28.02.

Reģionālā skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konference

Valmiera

MARTS

TIKS PRECIZĒTS

Ģeogrāfijas komandu olimpiāde 8.klašu skolēniem

Ikšķile

Datums

Pasākums

Vieta

03.03.

Novada mājturības un tehnoloģiju olimpiāde

Gulbenes novada valsts ģimnāzija

04.03.

Vidzemes skolēnu skatuves runas konkurss

Cēsu Bērnu un jauniešu centrs

04.03.

Volejbols A,B,C, D gr.

Gulbenes BJSS, Gulbenes Sporta centrs

06.03.

Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru kopmēģinājums (Latgales un Vidzemes novadi)

Gulbenes Sporta centrs

10.03.

Vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2020” Vidzemē

Cēsis

23.03.-05.04.

Izglītības un kultūras iestāžu skolēnu teātru izrāžu video skate- brīvdabas, ielu un mazie formas darbi

Rīga, VISC

28.03.

Vidzemes Augstienes bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums/skate

Cesvaines vidusskola un Cesvaines kultūras nams

31.03. Novada 3.klašu olimpiāde matemātikā Gulbenes 2.vsk.
31.03. Novada 3.klašu olimpiāde latviešu valodā Gulbenes 2.vsk.

APRĪLIS

TIKS PRECIZĒTS

Matemātikas konkursa – olimpiādes 4.kārta “Tik vai … Cik?” 4.kl. skolēniem

Gulbenes 2. vidusskola

TIKS PRECIZĒTS

Starpnovadu publiskās runas konkurss angļu valodā 10.-11.kl.

Alūksne

01.04.

Skolēnu tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skate, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku lielkoncertam “Saule vija zelta rotu”

Gulbenes kultūras centrs

02.04.

5.-7.kl. pasākums novada skolām pasaku festivāls – H.K.Andersenam 215

Gulbenes kultūras centrs

02.04.-16.04.

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstāde/skate “Radi rotājot”

Lokāls Siltumnīca

03.04.

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstādes atklāšana, tērpu kolekcijas un radošo darbnīcu skate

Lokāls Siltumnīca

 

Datums

Pasākums

Vieta

03.04. -04.04

Valsts skolēnu 44. zinātniskās pētniecības darbu konference

Rīga

08.04.

5.-9.klašu un 5.-12.klašu jaukto koru konkursa I kārta, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem

Gulbenes novada valsts ģimnāzija

09.04.

Gulbenes novada 6.klašu svešvalodu pasākums

Gulbenes 2.vsk.

16.04.

Speciālās izglītības iestāžu audzēkņu projekta “Roku rokā dziesmu rotā” Vidzemes vēsturiskā novada svētki

Cēsu 2.pamatskola

18.04.

Bērnu un jauniešu folkloras kopu konkursu fināli

Rīga, RTU

20.04. – 30.04.

Gulbenes novada PII iestāžu audzēkņu/audzēkņu ģimeņu radošo darbu izstāde “Esmu dabas draugs”

Lokāls Siltumnīca

21.04.

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 5.-9.klašu, 5.-12.klašu un jaukto koru konkursa II kārta

Gulbenes novada valsts ģimnāzija

22.04

Orientēšanās A,B,C,D, E

Gulbene

24.04.

Skolu teātru skate

Gulbenes kultūras centrs

26.04.

Atklātā matemātikas olimpiāde 5.-12.kl. skolēniem

Rīga

28.04.

Vizuāli un vizuāli plastiskās mākslas, tērpu kolekciju un radošo darbnīcu skates Vidzemē

Kocēnu novads, Vaidavas kultūras un amatniecības centra

30.04.

1.-4. klašu koru konkurss. Kopmēģinājums.

Gulbenes kultūras namā/GNVĢ

MAIJS

04.05.

Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru defilē finālkonkurss un orķestru koncerts

Rīga

13.05.

Vieglatlētika A,B,C gr.

GNVĢ stadions

14.05.

Mācību priekšmetu olimpiāžu un zinātniski pētniecisko darbu laureātu un viņu skolotāju godināšanas pasākums

Gulbenes novada pašvaldība

20.05.

Vieglatlētikas četrcīņa D, E gr.

GNVĢ stadions

Datums

Pasākums

Vieta

21.05.

Novada skolu mākslas un mūzikas svētki

Gulbene

JŪNIJS

06.07.-12.07.

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki

Rīga

Sagatavoja: D.Kablukova , 64472214; B.Muceniece , 64497724; Gulbenes novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļa

Aktualizēts: 25.09.2019.