Izglītības darba pasākumi 2019.gada decembrī

Laiks un vieta

Pasākumi

Atbildīgā persona

04.12. plkst.10.00

Gulbenes pašvaldības 2.stāva zālē

Izglītības iestāžu vadītāju seminārs.   

           

E.Kanaviņa

26490591

05.12. plkst.9.00 -17.00

Gulbenes novada pašvaldības 3.stāva zālē

Izglītības kvalitātes valsts dienesta pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi "Izglītības iestādes darbības organizācijas juridiskie aspekti".

E.Kanaviņa

26490591

06.12. plkst. 18.00

Gulbenes kultūras centrā

Gulbenes novada izglītības iestāžu pedagogu pasākums ar devīzi „Šūpoties laikā” (D.Kalinka).

B.Muceniece

25613410

07.12

Valmierā

Jauno ģeogrāfu skola. “Debesu ģeogrāfija”.

I.Ločmele

26414393

07.12.

Alūksnē

Jauno ķīmiķu skola.

L.Silauniece

26397095

09.12. plkst.13.30

Gulbenes novada pašvaldības 3.stāva zālē

Kursi izglītības iestāžu (skolu) skolotāju komandu atbalstam, gatavojoties īstenot kompetencēs balstītu mācību saturu. Tēma “Zināšanu konstruēšana. Vērtēšana”.

E.Kanaviņa

26490591

10.12.

Gulbenes kultūras centrā

Deju precizēšanas kopmēģinājums 3.-4.klašu kolektīviem. Horeogrāfe I. Mistre.

Z.Meiere

26222123

11.12.

Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skola

Tautas bumba E gr.

A.Andževs

28705085

11.12.

Rīgā,

Biznesa augstskolā ‘Turība”

„Panākumu universitātes” nodarbība “Konflikts un tā risināšanas stratēģijas”.

R.Raga

26428918

12.12.un 13.12. plkst.10.00

Gulbenes novada pašvaldības 3.stāva zālē

Kursi “Skolu vadības loma jaunā mācību satura un pieejas ieviešanai skolā” 3.nodarbība.

B.Muceniece

25613410

13.12. plkst. 12.00

Lizuma kultūras namā

Skolēnu tautas deju kolektīvu koncerts ”Lepni gāju dancojot”.

Dalību sadancī pieteikt līdz 01.12. e-pastā

E.Dūte

29477005

13.12. plkst.10.00

Gulbenes novada vidusskolās

Vēstures olimpiāde 9., 10.-12.klašu skolēniem tieššaistē.

B.Muceniece

25613410

16.12. plkst 9.00

Valmierā, Vidzemes Augstskolā

Mehatronikas skoliņas un kursa “Lietišķā prezentācija” nodarbības.

B.Muceniece

25613410

15.12.

Noslēdzas pieteikšanās VPD.

Atbildīgie par VPD skolās

Semestra beigās

Iesniedz pieteikumu anketas stipendiju piešķiršanai 10.-12.klašu skolēniem.

Vidusskolu direktori

03.01.plkst.10.00

Stāķu pamatskolā

Izglītības iestāžu vadītāju seminārs.

E.Kanaviņa

26490591

03.01. plkst. 10.00

Stāķu pamatskolā

Kursi “Skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšana mācību un audzināšanas procesā”. Dalību pieteikt e-pastā:  līdz 30.decembrim.

.

E.Obrumāne,

29332719

03.01. plkst. 9.15

Lizuma vidusskolā

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāju palīgu seminārs. Pieteikšanās līdz 20.decembrim elektroniski: https://ej.uz/03012020_sk_paliigi

I.Artistova

29469631

B.Muceniece

25613410