Izglītības darba pasākumi 2020.gada martā

Datums, laiks un vieta

Pasākumi

Atbildīgā persona

02.03.

Valmierā

Mehatronikas skoliņas un kursa “Lietišķā prezentācija” nodarbības.

B.Muceniece

25613410

04.03. plkst.10.00

Tirzas pamatskolā

Izglītības iestāžu vadītāju seminārs.

E.Kanaviņa

26490591

04.03. plkst.10.00

Gulbenes sporta centrā un Gulbenes BJSS

Volejbols zēniem un meitenēm A, B, C, D grupām.

A.Andževs

28705085

05.03. plkst.13.00

Rīgā, Latviešu biedrības namā

Modelēšanas koncerts-seminārs skolu koru diriģentiem.

L.Plešanova-Jarusova

26536791

05.03. plkst.13.30

Gulbenes novada pašvaldībā, 3.stāva zālē

Kursi izglītības iestāžu (skolu) komandu atbalstam, gatavojoties īstenot kompetenc;es balstītu mācību sauru. Tēma “Pašvadīta caurvija”.

E.Kanaviņa

26490591

06.03. plkst.12.00

Gulbenes sporta centrā

Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru kopmēģinājums (Latgales un Vidzemes novadi).

J.Andževs

26590829

10.03. plkst.10.00

Lizuma kultūras namā

5.-9., 5.-12. un jaukto koru kopmēģinājums ar Dziesmu svētku virsdiriģentu piedalīšanos.

L.Plešanova-Jarusova

26536791

10.03.

Cēsīs

Vidzemes reģiona vokālās mūzikas konkurss ‘’Balsis2020”.

B.Ozoliņa-Maltavniece

29349656

10.03. pkst12.00

Valmierā

Reģionālais seminārs par pārmaiņām akreditācijā.

E.Kanaviņa

26490591

ATCELTS

13.03. no plkst.9.00-16.00

Izglītojošajā un interaktīvajā centrā “Dzelzceļš un tvaiks”

Mācību jomu koordinatoru darba sanāksme.

D.Kablukova

29610542

ATCELTS

17.03. plkst.9.30

Cēsu Bērzaines pamatskolā -Attīstības centrā

Zinātniski lietišķa konference ‘Iekļaujošā izglītība vispārizglītojošā skolās”.

V.Medne

26619643

ATCELTS

18.03. no plkst. 10.00- 15.00

Gulbenes novada valsts ģimnāzijā

Kursi dabaszinātņu un matemātikas jomas skolotājiem “Kā veidot uzdevumus, kas veicina skolēnu iedziļināšanos?” (lektors U. Dzērve), pieteikties līdz

13.03., saite - http://ejuz.lv/18marts

L.Silauniece

26395057

ATCELTS

19.03. plkst. 10.00- 15.00

Gulbenes novada valsts ģimnāzija

Kursi visu jomu skolotājiem “Pašvadīta mācīšanās” (lektore A. Sokolova), pieteikties līdz 13.03, saite - http://ejuz.lv/19marts      

M.Skopāne

26118146

ATCELTS

19.03. plkst.11.00

Gulbenes 2.vidusskolā

Kursi mūzikas skolotājiem (lektore I.Barkāne).

L.Plešanova-Jarusova

26536791

ATCELTS

20.03 plkst 10.00

Cēsu 2.pamatskolā

Izglītības darbinieku konference “Gandrīz ideāla skola 2020”.

E.Kanaviņa

26490591

ATCELTS

20.03.plkst 10.00 E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

Zinātniskā konference “’Kompetenču pieeja izglītībā”.

E.Kanaviņa

26490591


ATCELTS

23.03.-05.04.

Rīgā, VISC

Izglītības un kultūras iestāžu skolēnu teātru izrāžu video skate.

Teātru režisori

ATCELTS

25.03. plkst.14.00

Lejasciema PII

Logopēdu seminārs.

D.Kalinka

29102342

ATCELTS

25.03. plkst.9.00

Gulbenes novada valsts ģimnāzijā

Novada mājturības un tehnoloģiju olimpiāde pamatskolas posmam. Elektroniskareģistrēšanās; http://ejuz.lv/mto20.

D.Tiltiņa

26139483

ATCELTS

26.03. plkst.14.00

Gulbenes novada pašvaldībā, 308.kab.

Gulbenes novada Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde.

V.Medne

26619643

ATCELTS

28.03. Cesvaines vidusskolā un Cesvaines kultūras namā

Vidzemes augstienes novada bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums.

A.Medejse

26404864

ATCELTS

28.03.

Valmierā

Jauno ģeogrāfu skola.

I.Ločmele

26414393

ATCELTS

31.03. plkst.10.00

Gulbenes 2.vidusskolā

3.klašu olimpiāde matemātikā un latviešu valodā.

A.Zipova

26496541

ATCELTS

31.03.

Rīgā.

Panākumu universitātes nodarbība.

R.Raga

26428918

ATCELTS

01.04. plkst.12.00

Gulbenes kultūras centrā

Skolēnu tautas deju kolektīvu repertuāra apguves un dalībnieku atlases skate.

Z.Meiere

26222123

ATCELTS

02.04. plkst.11.00

Gulbenes kultūras centrā

5.-7.klašu pasākums

”Pasaku festivāls-H.K.Andersenam 215”.

I.Kadile

22026088

ATCELTS

02.04.-16.04.

Lokālā “Siltumnīca”

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstāde “’Radi rotājot”.

E.Zālīte

29335862

ATCELTS

07.04. plkst.11.00

Gulbenes kultūras centrā

5.-9., 5.-12.klašu un jaukto kora konkursa

1 kārta.

L.Plešanova-Jarusova

26536791

ATCELTS

09.04.

Gulbenes 2.vidusskolā

Gulbenes novada 6.klašu svešvalodu pasākums.

A.Birkova

29171238

Sagatavoja: Baiba Muceniece

25613410