Datums, laiks un vieta

Pasākumi

Atbildīgā persona

13.07. - 17.07.

Druvienas Latviskās dzīvesziņas centrā, „Pamatskola“, Druviena, Druvienas pagasts

Vasaras nometne „Pintiķu piedzīvojumi“

(atvērtā nometne, dienas nometne).

Valda Putene,

,

         26403822

24.07. plkst.15.00

Gulbenes novada pašvaldībā, 309.kabinetā

Vispārējās vidējās izglītības sertifikātu izsniegšana skolu direktoriem.

Edīte Kanaviņa

29343189

24.07.

Atestātu par vispārējās vidējās izglītības ieguvi izsniegšana Gulbenes novada valsts ģimnāzijā, Gulbenes 2.vidusskolā, Lejasciema vidusskolā, Lizuma vidusskolā.

Skolu direktori

27.07.- 31.07.

Gulbenes novada jauniešu centrā „Bāze‘‘,

Brīvības ielā 22, Gulbene

Vasaras nometne „Pazudis Kalnī“

(slēgta nometne, diennakts nometne).

Lelde Vilka

,

28653482

27.07.- 31.07.

Lejasciema vidusskolā

Vasaras karjeras dienas.

Ligita Antiņa – 29337686

27.07.- 31.07.

Stāķu pamatskolā

Vasaras karjeras dienas.

Aina Rubene 26394580

                                                                                                                                Sagatavoja: Baiba Muceniece

t. 64497724, 25613410