Datums, laiks un vieta

Pasākumi

Atbildīgā persona

03.08.- 07.08.

Stāķu pamatskolā

Vasaras karjeras dienas (ar nakšņošanas iespēju).

A.Rubene

26394580

03.08.- 07.08.

Tirzas pamatskolā

Vasaras karjeras dienas.

G.Gruņiere

26485154

10.08.- 14.08.

Gulbīša pamatskolā

Vasaras nometne „Raibās dienas“

(atvērta nometne, dienas nometne).

M.Sudare

, 2875952

10.08.- 14.08.

Tirzas pamatskolā

Sporta nometne „Volejbums“

(slēgta nometne, diennakts nometne).

L Ķīkuste,

,

28600297

10.08.- 14.08.

Gulbenes novada bibliotēkā,

O.Kalpaka iela 60a

Vasaras nometne „Sekojot pavedieniem 2“

(atvērta nometne, dienas nometne).

R.Bokta,

ruta.bokta@gulbenes> biblioteka.lv,

22023043

Lejasciema jauniešu centrā „Pulss“

Rīgas ielā 18, Lejasciems

Vasaras nometne „Sporto, esi laimīgs“

(atvērta nometne, dienas nometne).

L.Vilka

,

28653482

17.08. plkst 10.00- 16.00

Gulbenes novada pašavaldībā, 3.stāva zālē

Seminārs mācību jomu koordinatoriem un citiem interesentiem „No standarta līdz mācību stundai“. Lektore I.Vilciņa - „Skola2030“ eksperte.

D.Kablukova

29610524

18.08. plkst.10.00

Lejasciema PII

“Kamenīte”

Izbraukuma pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde.

V.Medne

26619643

18.06. plkst 9.30- 18.00 Ādažos

“Skola2030” rīkotais aprobācijas noslēguma pasākums “Mūsu skola katram bērnam”.

B.Muceniece

25613410

19.08.- 20.08.

Viesu namā “Mīlmaņi”

“Gaujasrēveļos”, Rankā

Mācības skolotājiem
“Neformālās izglītības metožu izmantošana mācību procesa gaitā”. Mācības vada A.Birzniece.

L.Šķenders

28742807

19.08.

LU SIIC organizēta tiešsaistes sākumskolas konference “Uzdrīkstos, domāju, radu!”’. Reģistrācija no 5.augusta.

A Zipova

26496541

20.08.

LU SIIC organizēta tiešsaistes DZMIT konference “Dabaszinātnes, matemātika, inženierzinātnes un tehnoloģijas skola efektīvi un radoši!”. Reģistrācija no 5.augusta.

L.Silauniece

26395057

20.08. plkst.10.00 -14.00

Gulbenes novada vidusskolā, Līkā ielā 21

Kursi latviešu valodas skolotājiem un citiem interesentiem par vērtēšanu un citiem aktuāliem jautājumiem.

Lektore S.Kazaka - “Skola 2030”eksperte.

V.Medniece

26300609

20.08. plkst. 10.00

Gulbenes novada pašvaldībā, 308.kab.

Gulbenes novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde.

V.Medne

26619643

25.08. plkst.10.00 –16.00

Gulbenes kultūras centrā

Novada pedagogu konference.

Darbs radošajās darbnīcās, domnīcās.

H.Burkovska lekcija.

Apbalvojumu pasniegšana.

Koncerts “Visa pasaule ziedos”.

E.Kanaviņa

29343189

Sagatavoja: Baiba Muceniece, t. 64497724, 25613410