Interešu izglītības un audzināšanas pasākumi 2018./2019. mācību gadā

Datums

Pasākums

Vieta

21.09.

Kross/Olimpiskā diena

Lejasciemā

22.09.

Muzikāli sportiski radošs pasākums "Atrodi sevī Kokaru kopā ar kori Beverīna"

Ozolkalnā

03.10.

Futbols A,B,C gr.

Gulbenē

09.10.

Karjeras diena “Būvē savu karjeras ceļu pats!” 7.-9.klašu skolēniem

Gulbenes kultūras centrā

10.10.

Karjeras spēles “Vai jābūvē karjera jau sākumskolā?”1.- 6.klašu komandām

Gulbenes Sporta centrā

10.10.

Seminārs vecāko klašu skolēniem “Izglītības un darba iespējas medicīnas nozarē”

Gulbenes novada jauniešu centrā “Bāze”

08.11.

Novada pirmsskolas bērnu koncerts “Zeme mana”

Gulbenes kultūras centrā

09.11.

Vidzemes Augstienes stāstnieku konkursa “Teci, teci, valodiņa” pusfināls

Rankas kultūras namā

28.11.

Basketbols A,B,C gr.

Gulbenes BJSS, Gulbenes Sporta centrā

05.12.

Tautas bumba D gr.

Gulbenes BJSS

06.12.

Skolēnu tautas deju kolektīvu koncerts - Sadancis

Tirzas kultūras namā

25.01.

Skolēnu tautas deju kolektīvu koncerts - Sadancis

Beļavas tautas namā

30.01.

Stafetes “Drošie un veiklie” D gr.

Tirzas pamatskolā

07.02.

5.- 9.klašu koru kopmēģinājums

Gulbenes kultūras centrā

13.02.

Distanču slēpošana A,B, C,D gr.

Gulbenes Sporta centra distanču slēpošanas un biatlona trasē

19.02.

Vokālās mūzikas konkurss „Balsis” 1.kārta

Gulbenes novada valsts ģimnāzijā

21.02.

23.02.

Vokāli instrumentālo ansambļu, popgrupu festivāls- konkurss “No baroka līdz rokam”

Valmierā

Cesvainē

28.02.

Skolēnu tautas deju kolektīvu koncerts – Sadancis (vietējā skate)

Gulbenes kultūras centrā

01.03.

Novada skolēnu skatuves runas konkurss

Gulbenes kultūras centrā

05.03.

Vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2018” Vidzemē

Valmierā

06.03.

Volejbols A,B,C gr.

Gulbenes BJSS, Gulbenes Sporta centrā

07.03.

Vidzemes skolēnu skatuves runas konkurss

Gulbenes kultūras centrā

07.03.

Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru skate (Latgales un Vidzemes novadi)

Gulbenes kultūras centrā

15.03.

7.-9.klašu tautas deju kolektīvu radošais pasākums

Madonā

20.03.

Vidzemes Augstienes bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums, konkursu pusfināli

Rankas kultūras namā

22.03.

Skolēnu tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skate, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem (dejas lielkoncertam)

Gulbenes kultūras centrā

26.03.

1. - 4.klašu koru kopmēģinājums

Gulbenes kultūras centrā

28.03.

5.-9.klašu un 5.-12.klašu koru skate, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem

Gulbenes novada valsts ģimnāzijā

28.03.

Vokāli instrumentālo ansambļu, popgrupu festivāls- finālkonkurss “No baroka līdz rokam

Rīgā

05.04.

5.-9.klašu un 5.-12.klašu koru konkurss Vidzemē

Valmieras 5.vidusskolā

13.04.

Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku modelēšanas koncerts (Latgales un Vidzemes novadi)

Madonas Sporta centrā

24.04

Orientēšanās A,B,C,D

Gulbenē

25.04.

Jaukto koru konkurss Vidzemē

Cēsu Valsts ģimnāzijā

25.04.

Skolu teātru skate

Gulbenes kultūras centrā

26. un 27.04.

Latviešu bērnu un jauniešu teātru festivāls “..un es iešu un iešu”

Valmieras Viestura vidusskolā

27.04.

Folkloras konkursu fināli

Rīgas Tehniskā universitāte

04.05.   

Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru defile finālkonkurss un orķestru koncerts

Rīgā

08.05.

1.-4. klašu koru   sadziedāšanās (konkurss)

Gulbenes novada valsts ģimnāzijā           

14.05.

Mācību priekšmetu olimpiāžu un zinātniski pētniecisko darbu laureātu un viņu skolotāju godināšanas pasākums

Gulbenes novada pašvaldībā

15.05.

Vieglatlētika A,B gr.

Gulbenes BJSS

16.05.

Tautas deju festivāls “Latvju bērni danci veda” kopmēģinājums

Gulbenes Sporta centrā

18. un 19.05

Nemateriālās kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas “Pulkā eimu, pulkā teku”’ Nacionālais sarīkojums

Iecavā

20.05.

Tautas deju festivāls “Latvju bērni danci veda” kopmēģinājums

GNVĢ stadionā

22.05.

Vieglatlētikas četrcīņa C,Dgr.

GNVĢ stadionā

25.05.

Tautas deju festivāls “Latvju bērni danci veda”

Alūksnē, Pilssalas estrādē

30.05.

Novada skolu mākslas un mūzikas svētki

Tirzā

01.06.

Bērnu svētki

Gulbenē

01.06.

Ielu koncerti skolēnu tautas deju festivāla “Latvju bērni danci veda” ietvaros

Talsos