Datums

Norise

Vieta, laiks

Dalībnieki

10.09.2018.

Skolēnu tautas deju kolektīvu virsvadītāju sanāksme

VISC, Rīga, Strūgu iela 4

Latvijas Republikas novadu skolēnu deju kolektīvu virsvadītāji, metodisko apvienību vadītāji

12.09.2018.

Gulbenes novada skolēnu deju kolektīvu vadītāju seminārs

Gulbenes Kultūras centrs plkst.12.00

Gulbenes novada bērnu un skolēnu deju kolektīvu vadītāji

17.-18.09.2018.

Tautas deju kolektīvu vadītāju un virsvadītāju seminārs repertuāra papildināšanai

Rīgas Tehniskā koledža, Brasla iela 16

Kolektīvu vadītāji un virsvadītāji

22.10.-26.10.2018.

Deju pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi

Rīgā

Deju kolektīvu vadītāji, kas pieteikušies

02.11.2018

Gulbenes novada skolēnu deju kolektīvu vadītāju seminārs

Gulbenes Kultūras centrs, plkst. 13.00

Gulbenes novada bērnu un skolēnu deju kolektīvu vadītāji

06.12.2018

Skolēnu deju kolektīvu sadancis

Tirzas KN, plkst. 11.00

 

25.01.2018.?

Skolēnu deju kolektīvu sadancis

Beļavas KN, plkst.11.00

 

01.02., 22.02., 15.03.2019.

Tautas deju kolektīvu radošais pasākums

Bauska, Brocēni, Madona

5.-9., 7.-9.klašu deju kolektīvi

08.02.2019.

Jaundeju konkurss „Mēs un deja”

Ogres Kultūras centrs

 

28.02.2019.

Skolēnu deju kolektīvu sadancis – vietējā SKATE

Gulbenes KC

Visi novada deju kolektīvi

22.03.2019.

Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skate, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncertam

Gulbenes KC

Visi skolēnu deju kolektīvi, kas pretendē uz dalību 2020.gada deju svētku lieluzvedumā

25.05.2019.

Tautas deju festivāls „Latvju bērni danci veda”

Alūksnes Pilssalas estrāde

Kolektīvi, kas gatavos novada programmu

01.06.2019.

Tautas deju festivāls „Latvju bērni danci veda”

Talsi

Dalība ielu koncertos