Mācību jomu koordinatori Gulbenes novadā 2019./2020.m.g.

Nr.

Mācību joma

Konsultanta vai konsultantu vārds, uzvārds

Pašreizējā darba vieta, amats

e-pasts, tālr.

1

Pirmsskolas un sākumskolas

Inita Artistova

Arnita Zipova

Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestāde, vadītājas vietniece izglītības jomā

Gulbenes 2.vidusskolas sākumskolas skolotāja

, 29469631

26496541

2

Sociālā un pilsoniskā

Ilze Kalve

Raisa Raga

Gulbenes novada valsts ģimnāzijas vēstures skolotāja

Gulbenes 2. vidusskolas sociālo zinību un ekonomikas skolotāja

,

29325525

26428918

3

Valodu

Vita Medniece

Aleksandra Birkova

Gulbenes 2.vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja

Gulbenes novada valsts ģimnāzijas angļu valodas skolotāja

, 26300609

,

29171238

4

Tehnoloģiju

Dina Tiltiņa

Gulbenes novada valsts ģimnāzijas  informātikas, datorikas, sociālo zinību skolotāja

26139483

5

Veselības un fiziskās aktivitātes

Irēna  Aizpure

Gulbenes novada valsts ģimnāzijas  sporta skolotāja

26559118

6

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā

Inga Kadile

Ligita Plešanova - Jarusova

Evita Zālīte

Lizuma vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja

Gulbenes 2.vidusskolas mūzikas skolotāja

Gulbenes 2.vidusskolas vizuālās mākslas skolotāja

,

22026088

, 26536791

29335862

7

Matemātikas

Iveta Roziņa

Lizuma vidusskolas matemātikas skolotāja

, 29247032

8

Dabaszinātņu

Līga Silauniece

Gulbenes novada valsts ģimnāzijas dabaszinību un ķīmijas skolotāja

26395057

Informāciju sagatavoja: Dace Kablukova, Gulbenes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes izglītības metodiķe, 64472214, mob.26619643,