Gulbenes novada sākumskolas mācību jomas darba plāns 2019./2020. mācību gadam.

1.Prioritātes mācību gadam:

Skolotāju sadarbība mācību procesa plānošanā un savstarpējā pieredzes apmaiņā.

Uz skolēnu/bērnu centrēta mācību stunda/nodarbība, akcentējot atgriezeniskās saites sniegšanu.

Nodrošināt dziesmu un deju tradīciju saglabāšanu, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.

Labās prakses piemēri jaunā izglītības satura ieviešanai.

2. MA sanāksmes un profesionālās pilnveides pasākumi:

Nr.

p. k.

Pasākums

Laiks

Vieta

2.

Piedalīšanās VISC organizētajos kursos un semināros pēc iepriekšējas reģistrēšanās.

Mācību gada laikā.

Vietu nosaka kursu organizatori.

3.

Sadarbības pasākumi ar Gulbenes novada pirmskolas iestāžu pedagogiem, sagatavojat izglītojamos skolai :

-Anketas “1.klases skolēns” veidošana, iegūto rezultātu analīze.

-PII pedagogu viesošanās skolās pie saviem audzēkņiem- 1.kl. skolēniem.

PII audzēkņi “ēno” sākumskolas skolēnus.

Sākumskolas skolotāji vēro nodarbības PII.

Mācību gada laikā.

oktobris, novembris

oktobris

marts

maijs

 

4,

Semināri sākumskolas skolotājiem

-17. augusts

“Sociāli emocionālā mācīšanās”

-20.novembris

“Aktualitātes pirmskolas un sākumskolas pedagogu sadarbībā ”

-5.februāris

“Efektīva mācīšanās stunda”

Gulbenes 2.vsk.

Gulbenes 1. PII

Lizuma vidusskola

  1. Pasākumi izglītojamajiem:

Nr. p. k.

Pasākums

Laiks

Vieta

1.

Novada 3.klašu olimpiāde matemātikā.

Novada 3.klašu olimpiāde latviešu valodā.

31. marts

Gulbenes 2.vsk

Gulbenes 2.vsk

2.

Reģiona 3.klašu olimpiāde matemātikā.

Reģiona3.klašu olimpiāde latviešu valodā.

aprīlis

aprīlis

Rūjiena

3.

Matemātikas konkurss „Tik vai cik?” 4.klašu skolēniem.

aprīlis

 

4.

Mūzikas un mākslas svētki.

21.maijs

Gulbene, Gulbīšu parks

  1. MA vadītāja un pedagogu līdzdalība Vidzemes un valsts pasākumos:

Nr.

p. k.

Pasākums

Laiks

Vieta

1.

Sākumskolas jomas koordinatoru semināri

 

Rīga.

2.

Projekta “’Skola 2030” rīkotās konferences

 

Rīga

3.

Sākumskolas skolotāju konference „Iespēju tilts”

2019. gada aprīlis

Valmiera

4.

Starptautiskie Humānās Pedagoģiskie lasījumi.

marts

Vieta tiks precizēta

  1. Informatīvais un konsultatīvais darbs:

Nr. p. k.

Pasākums

Laiks

Vieta

 

Informācijas un konsultāciju sniegšana.

Mācību gada laikā.

Gulbenes 2. vidusskola

16.09.2019.

Sākumskolas skolotāju MA vadītāja A. Zipova