12.aprīlī Gulbenes novada pirmsskolas pedagogu  grupa devās pieredzes braucienā uz Līvāniem, kur apmeklēja pirmsskolas izglītības iestādi “Rūķīši”.  Tā kā brauciena mērķis bija iegūt jaunas idejas pirmsskolas mācību vides iekārtošanā atbilstoši jaunajai kompetenču pieejai, pirmsskolas vadītājas Aijas Grugules aicināti, izstaigājām un rūpīgi apskatījām visas grupu telpas gan “Rūķīšos”, gan arī filiālē “Pastariņi”, kurā ikdienā uzturas vecākie pirmsskolas audzēkņi- 5-6-gadnieki.

Ar prieku un pārsteigumu vērojām, cik pārdomāti iekārtots katrs stūrītis, un sapratām, ka, rūpīgi mērot un pielāgojot mēbeles, arī nelielās telpās iespējams izveidot vidi, kas ir bērniem saprotama, pieejama un, nenoliedzami, glīti un estētiski noformēta.

Tikšanās otrajā daļā  vadītāja Aija Grugule un vadītājas vietniece izglītības jomā Ligita Svirska dāsni dalījās pieredzē par jauno mācību pieeju šajā pirmsskolā, īpaši akcentējot pedagogu lomu pārmaiņu ieviešanas gaitā, jo tieši skolotāji  ir un būs tie, kas pilnveido vidi un mācīšanās procesu.

Pieredzes brauciena dalībnieki sniedza atsauksmes par redzēto:

  • Apmaiņas brauciens bija vērtīgs, interesants, jaunām idejām bagāts. Apmeklējot Līvānu pirmsskolas iestādi,  ieguvu jaunas idejas darbam ar bērniem un idejas, kā  noformēt grupas telpas.   Līvānu pirmsskolā mūs uzņēma sirsnīgi, mīļi. Jutos kā pasaku valstībā, nevis ciemos atbraukusi.  

K.Valdemāra skolas pirmsskolas skolotāja Lolita Barkāne

  • Līvānu pirmsskolas izglītības iestāde patīkami pārsteidza ar ļoti pārdomāto un bagātīgo mācību vides iekārtojumu visās grupiņās. Pārskatot iegūtās fotogrāfijas,  secinājām, ka  ir daudz interesantu ideju, kuras gribētos realizēt savā dārziņā. Ļoti patika, ka ir saplānotas sporta aktivitātes gan kopā ar treneri, gan bez tā, atbilstošs un mūsdienīgs sporta laukums un sporta aprīkojums.  Lieliski aprīkoti rotaļu laukumiņi bērniem. Paldies vadītājai un visam kolektīvam par jauko, sirsnīgo uzņemšanu!

 PII “Kamenīte” vadītāja Īrisa Puidze

  • Mīļš paldies par sirsnību un  atvērtību, uzņemot kolēģus no Gulbenes. Ļoti uzrunāja katra jūsu iestādē satiktā darbinieka ieinteresētība tajā, ko dara,  lepnums par savu darbavietu un vēlme darboties tā, lai gan bērniem, gan pašiem darbiniekiem būtu bagātāks, radošāks un  interesantāks šeit pavadītais laiks. Lai spēks un uzņēmība visam kolektīvam saglabāt gaišumu un  savu redzējumu!

Gulbenes 1.PII vadītāja Dace Nagle

  • Ļoti patika pārdomātais telpu iekārtojums centros, ņemot vērā platību. Skaidra un saprotama prezentācija par darba plānošanu, gaitu un tā analīzi. Draudzīgs, aktīvs komandas darbs iestādē.

Gulbenes 1.PII skolotāja Lāsma Lapkaša

  • Bija lieliska iespēja aplūkot centru izvietojumu grupā, aizņemties kādu ideju par emociju piktogrammām. Laba ideja, kuru noteikti vēlēšos īstenot, ir siets, pie kura tika stiprināti bērnu darbi, lai tie nebojātu sienas.

Gulbenes 1.PII skolotāja Sanita Dreimane

  • Paldies par viesmīlību, pozitīvo gaisotni. Ļoti saprotams skaidrojums par jauno mācību procesa organizēšanu un plānošanu. Katra grupa atšķiras ar savu redzējumu, individuālo pieeju. Savā darbā izmantosim radošās idejas telpu iekārtojumam pa centriem atbilstoši vecumposmiem.

Gulbenes 2.PII skolotāja Inese Vilciņa

Atsauksmes tikai un vienīgi pozitīvas:

  • Paldies par sirsnīgu sagaidīšanu, mājīguma un pozitīvās gaisotnes radīšanu. Ieguvām daudz radošu ideju grupiņu noformējumiem. Priecē tas, cik kompakti var iekārtot grupiņas telpas. Pirmoreiz klātienē redzējām Latviskās dzīvesziņas grupu un tās darbību. Lielvārdes burtu un ciparu plakāti /ļoti noderīga informācija/. Patika, kā tiek izmantotas vecās redeļu gultiņas - mājiņām. Esam sajūsmā par rotaļu laukumiņiem un sporta laukumu. Prieks, ka katru dienu ir 3 pieaugušie cilvēki. Vēlam: pozitīvismu, izturību, veiksmi, veselību!

Stāķu PII metodiķe Mārīte Birkule

  • Paslavē

Vide… Estētisks telpu noformējums, kas bērniem rada drošības un mājīguma sajūtu. Āra vide, kas veicina jēgpilnāku mācīšanos. Vide, kurā bērni rotaļājas ar prieku, kā arī veic pētījumus, aktīvi izzina un mācās par apkārtējo pasauli. Nojumes, kas pasargā ne tikai no saules svelmes vasarā, bet arī pilda āra klases funkcijas. Sporta laukums, kurā bērni var aktīvi sportot un mācīties ceļu satiksmes noteikumus.

Iekārtas, tehnoloģijas… Interaktīvās tāfeles, kas mācību procesu padara interesantāku un uzskatāmāku.

Par uzdrīkstēšanos un drosmi piedalīties mācību satura aprobācijā, projektā Skola 2030.

Paldies par jauko un sirsnīgo uzņemšanu!

  • Pajautā

Interesējošie jautājumi tika uzdoti apmeklējuma laikā.

  • Piedāvā

Virzīties uz mērķi ar neatlaidību, kas sniegs gandarījumu par paveikto.

Gulbenes 3.PII “Auseklītis” pieredzes ekskursijas dalībnieki

 

Jāpiebilst, ka šajā pavasarī notikušas vēl citas aktivitātes, kurās novada pirmsskolas pedagogi saņēmuši metodisko atbalstu jaunās pieejas ieviešanā.

21.februārī organizējām metodisko dienu Jaungulbenes pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte”. Notika atklātie vērojumi visās vecumu grupās, kā arī pieredzes apmaiņas aktivitāte “Dzīvo grāmatu lasīšana”,  kad visi klātesošie pedagogi dalījās ar labās prakses piemēriem, kurus jau izdevies ieviest savā ikdienas darbībā.

Savukārt 15.martā uz semināru Rankas pirmsskolas izglītības iestādē “Ābelīte” pulcējās pirmsskolas skolotāju palīgi, lai iepazītu un labāk izprastu, kā ikdienas darbā, veicot eksperimentus un radoši darbojoties, īstenot bērnu pašvadītu mācīšanos.

Sākot ar 1.septembri, atbilstoši MK noteikumiem Nr.716  “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem” pilnveidotais mācību saturs un pieeja tiks īstenota visās pirmsskolas izglītības iestādēs. Tātad mums vēl ir nedaudz laika, lai izvērtētu savu līdzšinējo darbību un pārdomātu kursos, semināros un citos pieredzes apmaiņas pasākumos gūtās jaunās atziņas un  rudenī  mierīgi un jēgpilni ķertos klāt jaunajiem izaicinājumiem.

Protams, vēl ir un būs ļoti daudz jautājumu – kā darīt?  Kāpēc tā darīt?... Atbilde ir vienkārša - tāpēc, lai labāk būtu bērniem.

Pirmsskolas metodiskās apvienības vadītāja Inita Artistova