1.Pedagogu sadarbības prasmju attīstīšana kompetenču pieejā organizēta mācību procesa īstenošanā, akcentējot starpdisciplināro (starppriekšmetu) saikni.

2.Kompetences “Mācīt mācīties” ieviešana mācību procesā.

3.Karjeras izglītības integrēšana mācību un audzināšanas darbā.

4.Bērnu un jauniešu iesaistīšana, gatavojoties Latvijas valsts simtgades svinībām, veicinot viņu patriotisko audzināšanu un pašiniciatīvu.

Informē Gulbenes novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļa