Pirmsskolas pedagogu pieredzes apmaiņas tēmas 2017./2018.m.g.

Tēma

Pedagogs

Izglītības iestāde

Kontakti

Bērnu stājas korekcija PII sporta nodarbībās

Ināra Šmite

Lejasciema PII

“Kamenīte”

Bērna valodas veidošanās agrīnā vecumā, ar to saistītās problēmas

Sandra Biksīte

Lejasciema PII

“Kamenīte”

Integrēta rotaļnodarbība  ”Apļa dalīšana 2, 4, 6, 3 daļās, cepot sev gardās picas” 5-6-gad. vecuma grupā

Mārīte Birkule

Stāķu PII

Spēle „Esmu gatavs skolai” 

6-7-gad.vecuma grupā

Sarma Nazarko

Stāķu PII

Mārītes Velikānes roku vingrinājumi

Karīna Bētere

Gulbenes 3.PII „Auseklītis”

Lomu sižeta rotaļu metožu dažādošana mācību procesā

Aija Vasiljeva

Gulbenes 3.PII „Auseklītis”

Darbs ar bērniem pēcpusdienas cēlienā, satura un darba metožu dažādošana

Inese Žīgure

Gulbenes 3.PII „Auseklītis”

Eksperimenti dažādos darba momentos

Zigrīda Ozola-Ozoliņa

Gulbenes 3.PII „Auseklītis”

Dabas vides estētika – rudens, ziema, pavasaris, vasara

Līga Žohova

Gulbenes 3.PII „Auseklītis”

 

Ritms, ritma rotaļas

Ruta Baraņņikova

Gulbenes 3.PII „Auseklītis”

  

Kustību aktivitātes jaunākajā vecumposmā (inovācijas)

Dzintra Vīksna

Gulbenes 3.PII „Auseklītis”

Rotaļas, kustību aktivitātes svaigā gaisā

Lāsma Bērziņa

Gulbenes 3.PII „Auseklītis”

Neformālās izglītība pirmskolā – grozu pīšana, cepuru šūšana

Indra Tišanova

Gulbenes 3.PII „Auseklītis”

Kustību rotaļas

Vineta Jaunžeikare

Gulbenes 2.PII

Mācāmies par mežu

Ekoskolas gada tēmas apgūšana daudzveidīgās aktivitātēs

Inita Artistova

Gulbenes 1.PII

I.Artistova