Gulbenes novada metodisko apvienību VADĪTĀJI

--------------

Gulbenes novada metodisko apvienību darba plāni 2018./2019.mācību gadam.

Izglītības iestāžu vadītāju metodiskā apvienība

Bioloģijas, ķīmijas skolotāju metodiskā apvienība

Ekonomikas un sociālo zinību skolotāju metodiskā apvienība

Latviešu valodas un literatūras skolotāju metodiskā apvienība

Matemātikas un fizikas skolotāju metodiskā apvienība

Mūzikas skolotāju metodiskā apvienība

Pirmsskolas pedagogu metodiskā apvienība

Klašu audzinātāju metodiskā apvienība

Vēstures skolotāju metodiskā apvienība

Svešvalodu skolotāju metodiskā apvienība

Ģeogrāfijas skolotāju metodiskā apvienība

Sākumskolas skolotāju metodiskā apvienība

Mājturības skolotāju metodiskā apvienība