Mācību priekšmetu olimpiādes, konkursi un zinātniski pētnieciskie lasījumi 2018./2019. m. g.

Olimpiādes norises laiks

Mācību priekšmets

Klase

Valsts izglītības satura centrs nosaka organizēšanas kārtību novadā

30.10.2018.

Angļu valoda

10.-12.

15.11.2018.

Vācu valoda

10.-12.

29.11.2018.

Bioloģija (tiešsaistē)

9.-12.

11.01.2019.

Vēsture (tiešsaistē)

9.

11.01.2019.

Vēsture (tiešsaistē)

12.

14.01.2019.

Latviešu valoda un literatūra

8.- 9.

15.01.2019.

Informātika (programmēšana) (tiešsaistē)

8.-12.

18.01.2019.

Fizika (tiešsaistē)

9.-12.

28.01.2019.

Latviešu valoda un literatūra (tiešsaistē)

11.-12.

30.01.2019.

Ekonomika (tiešsaistē)

10.-12.

01.02.2019.

Matemātika

9. -12.

05.02.2019.

Ķīmija (tiešsaistē)

9. -12.

15.02.2019.

Matemātika

5.- 8.

20.02.2019.

Ģeogrāfija (tiešsaistē)

10.-12.

25.02.2019.

Vācu valoda

8.

Norises laiks un vieta

Zinātniski pētnieciskie lasījumi

Klase

01.03.2019.

Gulbenes novada valsts ģimnāzijā

Novada skolēnu zinātniski pētnieciskie lasījumi

7.-9.,
10.-12.

08.03.2019.

Vidzemes Augstskolā un Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā

Reģionālā skolēnu zinātniskā konference

7.-9.,
10.-12.

12.04. – 13.04.2019.

Rīgā

Latvijas 43. skolēnu zinātniskā konference

9.-12.

Norises laiki

Atklātās olimpiādes

Klase

28.04.2019.

Atklātā matemātikas olimpiāde

5.- 12.

16.02.2019.

Atklātā inženierzinātņu olimpiāde

9.

Norises laiks un vieta

Gulbenes novada IKS nodaļa sadarbībā ar novadu mācību priekšmetu skolotāju MA organizē

Klase

26.11.2018.

Gulbenes sākumskolā

Radošs pasākums latviešu valodā un literatūrā ’’Skani mana valodiņa’’.

5.-7.

19.03.2019.

Gulbenes novada valsts ģimnāzijā

Ģeogrāfijas (komandu) olimpiāde

8.

21.03.2019.

Gulbenes sākumskolā

Mājturības un tehnoloģiju, un mājsaimniecības olimpiāde”

5.-9.

25.03.2019.

Gulbenes sākumskolā

3.klašu olimpiādes matemātikā un latviešu valodā

3.

martā

Gulbenes sākumskolā

Svešvalodu pasākums

6.

05.04.2019.

Gulbenes novada valsts ģimnāzijā

Konkurss vēsturē un sociālajās zinībās

7.- 8.

aprīlī

Gulbenes 2.vidusskolā

Konkurss ekonomikā

10.-12.

aprīlī

Gulbenes novada valsts ģimnāzijā

Konkurss “100 jautājumi vēsturē”

9.

aprīlī

Gulbenes 2. vidusskolā

Matemātikas konkursa - olimpiādes 4.kārta
„Tik vai… Cik?”

4.