Brīvprātīgais darbs novadā

Brīvprātīgais darbs ir viens no veidiem, kā izjust piederību vietai, kur dzīvojam, mācāmies, strādājam, atpūšamies...
Veicot brīvprātīgo darbu, var gūt reālu darba pieredzi jomās, kur nebūtu iespējams atrast algotu darbu.

 

Informāciju par brīvprātīgo darbu ir Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas pārziņā;
informācija aktualizēta 2018.gada jūnijā.