Vadītāja Inga Zomerovska

Vokālais ansamblis darbojas no 2004. gada. Kolektīvā darbojas 12 dziedātāji. Mūziķu repertuārā ne tikai dažādas latviešu un ārzemju autoru dziesmas, bet arī vairākas iestudētas tematiskas programmas, piemēram, “Tā tais laukos dzīvojam”, “30-to gadu dziesmas”, “Čigānu dziesmas”. “Veišu muzikanti” piedalās novada pasākumos un skatēs. 2016. gada, 2017. gada  skatēs iegūts I pakāpes diploms.

Kontaktinformācija

Sarmīte Muižniece: 26371735,