Foto

Vīru vokālais ansamblis “Namejs” gatavojas piedalīties vokālo ansambļu sadziedāšanās pasākumā „Daugav’ abas malas” Salaspilī 27.februārī, senioru kora “Atbalss” 55 gadu Jubilejas koncertā 19.martā, apgūst Vidzemes apriņķa skates repertuāru un gatavo kolektīva dalībnieka Imanta Ilgaža autordziesmu programmu.
Repertuārā latviešu tautasdziesmu apdares, latviešu un ārzemju autoru dziesmas, kuras izdzied savā novadā un ārpus tā.

Vadītāja Ligita Plešanova.