Vadītāja Evelīna Cielava

Ansamblis dibināts 2005. gadā Rita Vēverbrantes vadībā, uzrādot labus rezultātus novada skatēs un Latvijas vokālo ansambļu konkursos. Ar 2014. gadu kolektīva vadītāja ir Evelīna Cielava. Ansamblim raksturīga aktīva koncertdarbība pagastā, Gulbenes novadā un kaimiņu novados.

 Ar kolektīva līdzdalību ir organizēti vokālo ansambļu sadziedāšanās svētki Lejasciemā “Noņemsim cepuri dziesmas priekšā” un “Šūpuļdziesma tam, ko mīli”. 2015. gadā “Kaprīze” sagatavoja koncertprogramma 15 gadu jubilejas koncertam, ar kuru kolektīvs labprāt koncertē. 2015. gada un 2016. gada starpnovadu vokālo ansambļu skatēs iegūti I pakāpes diplomi, 2017.gada novada skatē - I pakāpes diploms. Vokālā ansambļa “Kaprīze” repertuārā dziesmu programma “Mēs dziesmā” un latviešu tautas dziesmu apdares.

 

Kontaktinformācija

Rita Gargažina: 29392051,