Vadītāja Māra Mezīte

kamen

Sieviešu senioru vokālais ansamblis dibināts 1998. gadā. Ansambļa tradīcijas ir spēcīgas. Tiek kopīgi svinēti gadskārtu svētki, koncertēts gan pagastā, gan Latvijas mērogā. Dziedātprieks ansambļa sievām ir neizmērāms. 2015. gada Starpnovadu vokālo ansambļu skatē iegūts I pakāpes diploms, 2016. gadā un 2017.gadā  II pakāpes diploms. Ansambļa repertuārā gadskārtu svētku dziesmas.

Kontaktinformācija

Māra Mezīte: 26477464