Vadītāja Aivija Krūmiņa

lai skan

Vokālais ansamblis darbojas no 2014. gada, kopš dibināšanas to vadījusi Aivija Krūmiņa. Šobrīd kolektīvā dzied 10 dalībnieces. Ansambļa repertuārā ir dažādas tautasdziesmas, galda dziesmas u.c. Kolektīvs piedalās Līgo un citos novada kultūras namu pasākumos, dzied arī brīvdabas pasākumos un tematiskajās pēcpusdienās. Ansamblis sadarbojas ar citu pagastu senioru ansambļiem, kopīgi piedaloties atpūtas vakaros. 2015. gada, 2016. gada un 2017.gada  vokālo ansambļu skatēs “Lai skan!” ieguvis II pakāpes diplomu. Kolektīva dalībnieces pasākumos vienmēr ierodas ar dziesmu grāmatām, kuru saturs nekad nebeidz pārsteigt!

Kontaktinformācija

Kristīne Bekmane: 29337845,