Vadītājs Artis Žīgurs

Kolektīvs Arta Žīgura vadībā pastāv kopš 2000. gada, tajā darbojas sešas “vēja meitenes”. 2016. gada, 2017. gada vokālo ansambļu skatēs ir iegūts II pakāpes diploms.

“Vēja meitenes” aktīvi piedalās ne tikai Kalnienas tautas nama pasākumos, bet arī koncertos Annā un Jaunannā. Ansamblis izpilda latviešu komponistu populāras šlāģeru un kantrī stila dziesmas, repertuārs tiek pieskaņots konkrētai svētku programmai. Dziesmu pavadījumi tiek spēlēti uz sintezatora.

Kontaktinformācija

Marina Nagle: 28665789,