VOKĀLAIS ANSAMBLIS SIDRABRASA

                                   

Rankas kultūras nama senioru vokālais ansamblis “Sidrabrasa” izveidots 2018.gada rudenī. Ansambļa dibināšanas ideja nāca no pašām dziedātājām. Sastāva ziņā neliels kolektīvs, tikai septiņas dziedātājas un vadītāja, bet vēlme dziedāt ir ļoti liela.

Nosaukumu “Sidrabrasa” pēc numerolģijas var tulkot kā griba, enerģija, darbīgums, veiklība, drosme un veiksmīgi aizsākumi.

Pirmais nopietnākais koncerts - Latvijas 100. dzimšanas dienai veltītais koncerts Rankas kultūras namā. Ansamblim izveidojusies sadraudzība ar Lizuma, Lejasciema kultūras nama senioru vokālajiem ansambļiem. Ansamblis piedalījies senioru svētkos Velēnā un Lizumā. 2019.gada septembra beigās "Sidrabrasa" pie sevis aicināja senioru kolektīvus no Lizuma, Lejasciema un Lubānas uz senioru dienām, kurās bija iespēja baudīt arī Marisa Vētras izklaidējošo programmu. 2020.gadā, pirmo reizi startējot skatē, iegūta II pakāpe.

Repertuārā vokālais ansamblis iekļauj gan latviešu tautasdziesmas, gan latviešu komponistu dziesmas, kas dziedātājām ir pie sirds un tiek novērtētas kā skanīgas un sirsnīgas.

Kontaktinformācija:

Vadītāja Inguna Bleive, 29905085,