Vadītāja Daiga Tipāne

Deju kolektīvs dibināts 1996. gadā, kad kolektīva vadību uzņēmās Edīte Ķikuste. No 2006. gada līdz 2014. gada pavasarim kolektīva vadītāja bija Inga Dambrova. Ar 2014. gada oktobri “Unces” vadītāja ir Daiga Tipāne.

 Savos pastāvēšanas gados deju kolektīvs ir piedalījies visos Latvijas dziesmu un deju svētkos. 2014. gadā “Unce” ar pavasarīgi jautru koncertu svinēja savu 18 gadu jubileju. 2015. gadā kolektīvs ir piedalījies novada sadančos, Lejasciema kultūras nama organizētajos pasākumos, vidējās paaudzes deju svētkos Jelgavā, novada svētku uzvedumā Lejasciemā. Gulbenes novada deju kolektīvu skatē 2015. gadā un 2017.gadā iegūts II pakāpes diploms, 2016. gadā I pakāpes diploms. “Unces” repertuārā deju svētku dejas un raksturdejas.

 

Kontaktinformācija

Daiga Tipāne: 28739969,